WSPIERAMY ŁÓDZKICH SENIORÓW

Poprzez swoją aktywność przeciwdziałamy wykluczaniu seniorów z życia społecznego i uwrażliwiamy młode pokolenia na ich potrzeby. Inicjując w mediach społecznościowych kampanię pod hashtagiem #WspieramŁódzkichSeniorów zrzeszamy wokół wspólnej idei, którą jest działanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych – w wymiarze nie tylko łódzkim, ale ogólnopolskim. Dziękujemy Wszystkim dołączającym do akcji!