Szanowny użytkowniku

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Klikając przycisk “Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno za pomocą przycisku “x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych w polityce Prywatności poniżej, którą znajdziesz poniżej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacji System Aktywizacji Seniora z siedzibą w Łodzi. Fundacja System Aktywizacji Seniora w Łodzi przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis http://fundacjasas.pl/.

Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy oraz jak je chronimy. Z tego względu ustanowiliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Fundacja System Aktywizacji Seniora z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Muszyńskiego 2, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773936, NIP: 7272835716, REGON: 382688144 (dalej: Fundacja SAS).

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

 

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z która możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem możliwy jest:

• listownie na adres: Fundacja System Aktywizacji Seniora, ul. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź

• drogą elektroniczną, e-mail: biuro@fundacjasas.pl.

• za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej http://fundacjasas.pl/.

 

Cele przetwarzania danych

• świadczenie usługi,

• odpowiedź na zapytania kierowane drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie http://fundacjasas.pl/. W tym celu przetwarzane będą twoje dane takie jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres elektroniczny, nr IP.

• pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne).

• marketing i cele analityczne.

 

Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

• Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

• Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu odpowiedzi na zapytania jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

• W celach statystycznych i udoskonalania usług, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

• Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych i analitycznych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Twoje dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

• prawo żądania sprostowania danych,

• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych

• prawo do wniesienia sprzeciwu.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z nami.

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres jaki jest potrzebny dla celu, dla którego dane są wykorzystywane, by odpowiedzieć na twoje zapytania i zapewnić zgodność z obowiązkami przepisami.

Korzystamy z następujących kryteriów ustalenia okresu przechowywania Twoich danych:

• w przypadku Twojego zapytania, dane osobowe przechowujemy przez okres konieczny do rozpatrzenia Twojego pytania,

• w przypadku świadczenia usług przez okres trwania umowy o świadczenie usługi oraz przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy,

• w przypadku umieszczenia plików Cookies na Twoim komputerze, przechowujemy je tak długo jak jest to konieczne do osiągnięcia ich celów (tj. przez okres trwania sesyjnych plików Cookies związanych z dokonywaniem zakupu lub identyfikacyjnych plików sesyjnych), oraz przez okres określony z godnie z prawem oraz wytycznymi w danym kraju.

Powyższe terminy mogą być przedłużone w oparciu o nasze zobowiązania prawne lub regulacyjne, jak również na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w celu zarządzania naszymi prawami (np. w celu zabezpieczenia naszych roszczeń w Sądzie) lub do celów statystycznych lub historycznych.

Gdy nie potrzebujemy już korzystać lub przechowywać Twoich danych osobowych, są one usuwane z naszych systemów oraz rejestrów lub anonimizowane, tak aby nie można już było Cię zidentyfikować na ich podstawie. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Twojej aktywności, m.in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

• Serwis internetowy – nasza strona internetowa działający pod domeną: http://fundacjasas.pl/. Serwis może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

• Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu internetowego za pośrednictwem sieci internet.

• Pliki cookies – to krótka informacja tekstowa wysyłana do oraz instalowana w urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzania przez niego naszego Serwisu Internetowego. Pliki cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez użytkowników z Serwisu internetowego. Zawartość tych plików nie pozwala jednak na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe użytkownika. Wykorzystywane przez nas pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu użytkownika, jego oprogramowaniu, ani też nie mają negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie. Więcej na ten temat na: www.wszystkoociasteczkach.pl

• Urządzenie – elektroniczne urządzenie końcowe użytkownika wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego.

 

Rodzaje plików cookies

Na naszej stronie internetowej mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:

• Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

• Cookies stałe – pliki które są przechowywane w Urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Zablokowanie plików cookies

W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach:

• Internet Explorer

• Mozilla Firefox

• Safari

• Google Chrome

Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Naszym celem jest zapewnienie najdalej posuniętej ochrony dla każdego użytkownika serwisu. Fundacja System Aktywizacji Seniora pozostaje otwarta na wszelkie sugestie dotyczące polityki prywatności. Jakiekolwiek uwagi oraz pytania należy kierować na: Fundacja System Aktywizacji Seniora, ul. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź, e-mail: biuro@fundacjasas.pl.

 

Postanowienia końcowe

Fundacja System Aktywizacji Seniora zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na naszej stronie internetowej poprzez publikację nowej wersji polityki prywatności.

Serwis http://fundacjasas.pl/ może zawierać linki lub odesłania do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z zasadami ochrony prywatności na nich obowiązującymi. Strony te podlegają własnym zasadom ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich działanie, w tym za przetwarzanie danych.