O FUNDACJI SAS

Fundacja System Aktywizacji Seniora to inicjatywa założona w 2018 roku przez osoby związane rodzinnie, zawodowo i społecznie z Łodzią. Wyjątkowym, międzynarodowym miastem przemysłowym, miastem czterech kultur. Miastem, które na skutek zaawansowanego procesu starzenia populacji poszukuje rozwiązań, gwarantujących seniorom stworzenie warunków godziwego życia. Zainspirowało nas to do wykorzystania wieloletniego posiadanego doświadczenia zawodowego do praktycznych działań na rzecz osób starszych. Tworzymy zespół integrujący różne środowiska i jesteśmy aktywnie zaangażowani w wolontaryjne działania na rzecz seniorów. Posiadamy bogate, wielodyscyplinarne doświadczenie zawodowe. Są wśród nas: pracownicy sektora ochrony zdrowia, prawnicy, przedstawiciele środowiska akademickiego, jednostek naukowo-badawczych, specjaliści do spraw zarządzania. Ta wielodziedzinowość stanowi bezcenne merytoryczne podłoże dla podejmowanych przez nas inicjatyw.

Dziękujemy za zaufanie i dotychczasowe wsparcie naszej Fundacji. To dzięki Wam działamy i realizujemy zamierzone cele. Zapraszamy do śledzenia podejmowanych przez nas inicjatyw, do podejmowania wspólnych przedsięwzięć i do kontaktu z nami.

Poznaj nasz Zespół