POZNAJ ZESPÓŁ FUNDACJI SAS

 

Monika Burzyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji SAS, dr nauk o zdrowiu, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prelegentka licznych konferencji naukowych, autorka i recenzentka publikacji poświęconych epidemiologii i zdrowiu publicznemu. Od 2009 roku zawodowo związana z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W chwili obecnej adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z oceną stanu zdrowia i jakości życia subpopulacji osób starszych, a także wykorzystaniem metod statystycznych w badaniach naukowych.

Tomasz Kopiec

Prezes Zarządu Fundacji SAS, pełnomocnik Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. gospodarki senioralnej. Wykształcenie prawnicze i politologiczne oraz absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2002 roku związany z sektorem ochrony zdrowia. Specjalista w zakresie procesów restrukturyzacji, optymalizacji oraz zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Komentator sytuacji w systemie ochrony zdrowia na łamach: Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego, Forbesa. Twórca idei SAS – Systemu Aktywizacji Seniora oraz ogólnopolskiej akcji w mediach społecznościowych #WspieramŁódzkichSeniorów.

Piotr Pusty

Fundator i Wiceprezes Zarządu Fundacji SAS. Wykształcenie ekonomiczne uzupełnione licznymi kursami, zakończone studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości zarządczej oraz certyfikatem księgowego Ministerstwa Finansów. Od 2008 r. związany z rynkiem ochrony zdrowia.
Współtwórca jednolitych planów kont i modeli jednolitej sprawozdawczości dla podmiotów leczniczych podległych samorządom województw: łódzkiego, świętokrzyskiego i pomorskiego.
Współpracownik Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odpowiedzialny za monitoring bieżącej działalności podległych podmiotów leczniczych oraz plany rozwoju jednostek do 2020 roku. Od 2015 roku doradca Komendanta w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Od 2019 r. doradca Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.