Wyzwania w żywieniu osób starszych – porady dietetyka mgr Katarzyny Stańczyk

Starzenie się organizmu jest fizjologicznym procesem, któremu towarzyszy obniżenie tempa przemiany materii i stopniowy ubytek masy mięśniowej, a także ograniczenie przyswajalności składników pokarmowych. Te zmiany, w połączeniu z niską aktywnością fizyczną lub jej zupełnym brakiem oraz spożywaniem produktów o wysokiej gęstości energetycznej, mogą prowadzić do nadmiernego wzrostu masy ciała przy jednoczesnym występowaniu niedożywienia. W opozycji do opisanej sytuacji znajduje się […]

Bezpieczeństwo Seniorów w dobie pandemii COVID-19

Warunkiem efektywności każdego systemu ochrony zdrowia jest to, aby był dostosowany do potrzeb i skuteczny w zapewnianiu wysokiej jakości opieki medycznej, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Każdy z nas tego oczekuje. Wymaga to wielosektorowych działań ukierunkowanych na ciągłą promocję zdrowia, edukację zdrowotną i zapobieganie chorobom. Bardzo ważne jest również dostosowanie systemu do potrzeb demograficznych społeczeństwa. Wysoki odsetek osób starszych w populacji […]

COVID-19 w Polsce – epidemiologiczny wymiar pandemii

Od początku pandemii do dnia 28.11.2021 r. w Polsce na COVID-19 zachorowało 3 507 828 osób. Na skutek zakażenia zmarło ogółem 83 037 osób, co stanowi 6% wszystkich zgonów z tej przyczyny w Europie. W okresie od 27.09.2021 do 28.11.2021 z powodu COVID-19 w naszym kraju zmarło 9 403 osób (w analogicznym okresie w roku ubiegłym – w tzw. II […]

Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w 2018 roku na zlecenie firmy doradczej Deloitte „2018 Global Health Care Outlook. The Evolution of Smart Health Care” w najbliższym dziesięcioleciu placówki ochrony zdrowia będą odbudowywać i odnawiać w dużej mierze przestarzałą infrastrukturę, również w celu niwelowania zagrożeń związanych z występowaniem działań niepożądanych. W latach 2018-2021 wydatki na ochronę zdrowia na świecie będą rosły […]

Szczepienia – najskuteczniejsza metoda profilaktyki chorób zakaźnych

Szczepienia należą do najważniejszych zdobyczy współczesnej medycyny. Jednocześnie są najlepszą znaną metodą profilaktyki chorób zakaźnych – ratują życie i chronią przed powikłaniami związanymi z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19.

Raport Fundacji SAS: Ocena potrzeb w zakresie aktywizacji seniorów na terenie województwa łódzkiego

Wydłużanie czasu trwania życia i wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym w populacji ogólnej to jedne z wyznaczników współczesnej polityki społecznej, której składową jest polityka senioralna. Realizacja jej założeń ma się przyczynić do tego aby seniorzy stanowili pełnoprawną grupę społeczną. Jest to możliwe dzięki intensywnej współpracy społeczeństwa z władzami publicznymi wszystkich szczebli, ale również sektora prywatnego oraz pozarządowego i partnerów […]

Styl życia a odporność organizmu

Brak aktywności fizycznej, zła dieta, używki, przewlekły brak snu, brak aktywności fizycznej, izolacja społeczna oraz stres są czynnikami w znacznym stopniu obniżającymi odporność. Odporność jest wypadkową wszystkich codziennych zachowań zdrowotnych. Stymulowanie układu odpornościowego do sprawnego funkcjonowania to jeden z najważniejszych elementów profilaktyki zdrowotnej. Istnieje kilka obszarów codziennego funkcjonowania, w zakresie których wprowadzenie niewielkich zmian wystarczyłoby aby uchronić się przed chorobą, […]