FUNDACJA System Aktywizacji Seniora, została ustanowiona w dniu 20 grudnia 2018 r. i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień statutu.

Poznaj nasze cele