Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w 2018 roku na zlecenie firmy doradczej Deloitte „2018 Global Health Care Outlook. The Evolution of Smart Health Care” w najbliższym dziesięcioleciu placówki ochrony zdrowia będą odbudowywać i odnawiać w dużej mierze przestarzałą infrastrukturę, również w celu niwelowania zagrożeń związanych z występowaniem działań niepożądanych. W latach 2018-2021 wydatki na ochronę zdrowia na świecie będą rosły […]