Fundacja System Aktywizacji Seniora w swojej działalności koncentruje się na sprostaniu potrzebom wynikającym z zaawansowanego procesu starzenia się społeczeństwa, szczególnie w odniesieniu do mieszkańców regionu łódzkiego, którego ten proces w sposób szczególny dotyczy. Jedną z tych potrzeb jest szeroko rozumiana aktywizacja.

Aktywni seniorzy w opinii Światowej Organizacji Zdrowia mają mniej odczuwalne deficyty zdrowia oraz większą sprawność psychofizyczną, co przyczynia się do opóźnienia występowania u nich chorób o charakterze przewlekłym. Skuteczne formy aktywizacji osób starszych są narzędziem sprawczym procesu starzenia pomyślnego i czynnikiem istotnie poprawiającym jakość życia.

 

„Nasze działania koncentrują się na złożonych, wielosektorowych aktywnościach wspierających seniorów poprzez motywowanie do uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach kulturowych, edukacyjnych, sportowych, warsztatowych, a także tych o charakterze towarzyskim, dających możliwość spędzenia czasu poza przestrzenią własnego mieszkania. Są to wszelkie formy aktywności, stanowiące sprzeciw wobec osamotnienia i wykluczenia społecznego osób starszych. Istotnym elementem działań Fundacji jest również propagowanie integracji międzypokoleniowej, której korzyści koncentrują się zarówno po stronie seniorów, jak i ludzi młodych.”

   

OPINIE NASZYCH EKSPERTÓW

W ramach opinii eksperckich dla Business Centre Club zachęcamy do zapoznania się z naszym komentarzem dotyczącym Zielonej Księgi w sprawie starzenia się.

Fundacja-System-Aktywizacji-Seniora-opinia-Zielona-Księga

 

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY RAPORT

Raport-Fundacja-System-Aktywizacji-Seniora-FSAS-3

 

O FUNDACJI SAS W MEDIACH

Działania podejmowane przez Fundację System Aktywizacji Seniora są szeroko opisywane w mediach tradycyjnych oraz internetowych.

WSPIERAMY