Fundacja w swojej działalności koncentruje się na sprostaniu potrzebom wynikającym z zaawansowanego procesu starzenia się społeczeństwa, szczególnie w odniesieniu do mieszkańców regionu łódzkiego, którego ten proces w sposób szczególny dotyczy. Jedną z tych potrzeb jest szeroko rozumiana aktywizacja. Aktywni seniorzy w opinii Światowej Organizacji Zdrowia mają mniej odczuwalne deficyty zdrowia i większą sprawność psychofizyczną, co przyczynia się do opóźnienia występowania u nich chorób o charakterze przewlekłym. Skuteczne formy aktywizacji osób starszych są narzędziem sprawczym procesu starzenia pomyślnego i czynnikiem istotnie poprawiającym jakość życia.

Nasze działania koncentrują się na złożonych, wielosektorowych aktywnościach wspierających seniorów poprzez motywowanie do uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach kulturowych, edukacyjnych, sportowych, warsztatowych, a także tych o charakterze towarzyskim, dających możliwość spędzenia czasu poza przestrzenią własnego mieszkania. Są to formy aktywności, stanowiące sprzeciw wobec osamotnienia i wykluczenia społecznego osób starszych. Istotnym elementem działań Fundacji jest również propagowanie integracji międzypokoleniowej, której korzyści koncentrują się zarówno po stronie seniorów, jak i ludzi młodych.

OPINIE NASZYCH EKSPERTÓW

W ramach opinii eksperckich dla Business Centre Club zachęcamy do zapoznania się z naszym komentarzem dot. Zielonej księgi w sprawie starzenia się.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY RAPORT

WSPIERAMY